Filmfrossa 24 november!

Gråa november behöver inte vara grå. Kom till Bio Casablanca lördag 24 november 2018 för filmfrukost och fyra fantastiska filmer för endast 150 kr! Önskar du se endast en film är biljettpriset 100 kr. 10.00 – 10.45 – FILMFRUKOST 11.00 – 12.10 – THE PARTY – komedi, drama från Storbritannien …