Styrelsen

Ordförande –  Stefan Arenblad
Vice ordförande – Lars Manhem
Kassör – Kerstin Karlsson
Sekreterare – Christina Andreasson
Ledamot – Ulla Rodén
Ledamot – Lena Nilebrant
Suppleant – Birgitta Wahlstrand
Suppleant – Björn Rubenson
Revisorer – Thore Fhyr och Tomas Kåhre
Revisorsersättare – Kenth Svensson
Valberedning – Margareta Kåhre (sammankallande), Anita Lindquist