Styrelsen

Ordförande –  Stefan Arenblad
Vice ordf – Ulla Rodén
Kassör – Kerstin Karlsson
Sekreterare – Christina Andreasson
Ledamot – Lena Nilebrant
Ledamot – Birgitta Wahlstrand
Suppleanter – Lars Manhem, Monica Hull
Revisorer – Thore Fhyr och Tomas Kåhre
Revisorsersättare – Kenth Svensson
Valberedning – Anita Lindquist, Bo Waller