Ordförande –  Lars Manhem
Vice ordf – Ulla Rodén
Kassör – Jenny Sjöstrand
Sekreterare – Christina Andreasson
Ledamot – Lena Nilebrant
Ledamot – Lisa Johansson
Suppleanter – Kerstin Karlsson, Sten-Erik Grönberg
Revisorer – Jenny Olander och Hans Rolandsson
Revisorsersättare – Kenth Svensson
Valberedning – Bo Waller, Anneli Sandell