Ordförande –  Lars Manhem
Vice ordf – Ulla Rodén
Kassör – Jenny Sjöstrand
Sekreterare – Christina Andreasson
Ledamot – Lena Nilebrant
Ledamot – Lisa Johansson
Suppleanter – Kerstin Karlsson, en vakant
Revisorer – Thore Fhyr och Tomas Kåhre
Revisorsersättare – Kenth Svensson
Valberedning – Anita Lindquist, Bo Waller