Styrelsen

Ordförande –  Stefan Arenblad
Vice ordf/ordf.suppl – Lars Manhem
Kassör – Kerstin Karlsson
Sekreterare – Christina Andreasson
Ledamot – Ulla Rodén
Ledamot – Lena Nilebrant
Ledamot – Birgitta Wahlstrand
Suppleant – Monica Hull
Revisorer – Thore Fhyr och Tomas Kåhre
Revisorsersättare – Kenth Svensson
Valberedning – Anita Lindquist, Bo Waller