Currently browsing author

admin

Saga kontrast 18/1 och 22/2

För Karlsborgsborna var Sagabiografen i många år ett känt namn, nu använder vi namnet på nytt vad avser vår nya filmsatsning för …

Dagbio 13/2

Detta är Casablancas satsning på bra film för alla daglediga. Här kan Du se ett urval av det bästa från biografrepertoaren, samt …